Angst psykolog i København K

Førstevalg i behandlingen af angst

Angst som en psykisk lidelse, dækker over mange forskellige slags lidelser, hvor den centrale negative følelse er angst. Man kan dele angstlidelserne op i to kategorier: Dem hvor problemet overvejende er fobisk, og dem hvor lidelsen overvejende skyldes bekymring. En angst psykolog i København K kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer.

Fobiske angstlidelser er kendetegnet ved meget intens panikagtig angstreaktioner, når man udsættes for det man er bange for. Panikangst, agorafobi, socialfobi, og enkeltfobierne, som for eksempel blodfobi og edderkoppefobi, hører alle til de fobiske angstlidelser. Disse behandles bedst med kognitiv adfærdsterapi, som virker meget effektivt på disse lidelser, hvis den udføres af en kompetent behandler.

Bekymringsangst kan underinddeles i sygdomsangst og generaliseret angst. Lider man af en af disse sygdomme, bør metakognitiv terapi være førstevalg i behandlingen. Metakognitiv terapi blev i første omgang udviklet som en behandling for generaliseret angst, og har vist sig at være en utrolig effektiv terapiform til ikke bare generaliseret angst, men til alle former for lidelse, hvor bekymring eller overtænkning er en væsentlig del af problemet. Christopher Smith kan som angst psykolog i København K tilbyde denne form for terapi.

Metakognitiv og kognitiv psykologbehandling af angst i København K

For mange med angst, får lidelsen store personlige konsekvenser. Man får svært ved at passe sit arbejde og studie, fungere sammen med venner og kærester, og der er risiko for at blive mere og mere isoleret. For de 400.000 danskere der lider af angst, kan den føles som en ukontrollerbar og uundgåelig skæbne. Men sådan behøver det heldigvis ikke at være. En angst psykolog i København K kan hjælpe dig med at overkomme disse udfordringer.

Angstlidelserne starter ofte med angstprovokerende eller belastende oplevelser, men de fastholdes af den måde vi håndterer angsten og angsttankerne på. I et forløb hos Christopher, vil du lære at håndtere din angst, på en måde der bryder effektivt med den, så du kan slippe fri af angsten. Han har i mere end 12 år hjulpet klienter af med angst. Hans lange erfaring fra både privat praksis og psykiatrien betyder, at behandlingen kan tilpasses dine behov, og du kan forvente kvalificeret hjælp, uanset hvilken slags angst det er du kæmper med.

I terapien vil du lære at forholde dig til dine tanker og følelser på en ny måde. Hvis du lider af bekymringsangst, vil du lære at koble dig fra dine triggertanker og stoppe dine bekymringer og tjekkeadfærd. Lider du af en fobisk angst, vil du lære hvordan du kan gå til de stærke angstreaktioner på en måde så din hjerne vænner sig til de angstprovokerende situationer, og til sidst holder op med at reagere med angst. Med den rette behandling, kan angst for de fleste blive en forbigående lidelse.

​Behandling mod angst med metakognitiv eller kognitiv terapi, består af et forløb på gennemsnitligt 7 sessioner. Første samtale bruges på at skabe en forståelse af hvad din angst handler om, hvad der vedligeholder den og hvad målet for behandlingen skal være. Efter et par samtaler, kan du forvente at opleve en bedring og efter 5-10 samtaler vil det fleste have oplevet så klar en bedring, at de ikke behøver yderligere behandling.

Tag kontakt og få hurtig hjælp mod din angst

Behandling mod angst med metakognitiv eller kognitiv terapi, består af et forløb på gennemsnitligt 7 sessioner. Tag kontakt i dag, og hør mere om hvordan du kan få effektiv hjælp. Du kan også selv finde en tid der passer dig, ved at besøge bookingsiden.

Tag kontakt i dag, og hør nærmere om hvordan hvordan du kan få hjælp til at slippe af med din angst i København K.

Hvordan det opleves at have angst

Alle mennesker kender til følelsen af angst. Vi kan blive bange eller utrygge, når nogen opfører sig truende overfor os, man kan blive urolig, når ens teenagesøn ikke kommer hjem til planlagt tid, eller vi kan opleve forventningsangsten før vi skal holde en vigtig tale til en familiefest.

Det er alt sammen normalt, for angst er en naturlig del af vores repertoire af følelser. Det er ubehageligt, men forbigående. Det forholder sig anderledes når man udvikler angst som psykisk lidelse.

Den subjektive oplevelse af at lide af angst, er meget smertefuld. De fobiske lidelser beskrives nogle gange som værre end døden, eller i hvert fald som om man er ved at dø. Hvilket da også ofte er det personer med angst frygter.

Det er ikke mærkeligt, for en fobisk angstreaktion føles som det andre oplever som eksamensangst, men på steroider. Grunden til det er, at man ved de fobiske angstlidelser får en kropslig reaktion, som skal gøre en klar til at kunne overleve en ekstremt farlig situation – løbe fra en tiger, slås i krig eller lignende. Og det føles bare voldsomt ubehageligt og upassende, når man sidder stille i en bus.

En klient oplevede det som om hjertet var ved at sprænges, så hurtigt og hårdt slog det. En anden fik så voldsom svimmelhed at hun til sidst ikke turde bevæge sig udenfor, med mindre hun blev ledsaget af sin kæreste. En ung mand beskrev hvordan han hellere ville dø, end sætte sig hen til sine studiekammerater på det nye studie for at spise frokost med dem.

Når angsten er så voldsom, er det ikke underligt at man kan få svært ved at få hverdagen til at fungere.

Bekymringsangst, som generaliseret angst og sygdomsangst, beskrives ofte som en mere eller mindre konstant uro og ængstelighed, som måske nok kan komme og gå, men som oftere kommer end den går. Man plages af mange ængstelige tanker om sit helbred, om ulykker der kan ske en selv, eller dem man holder, eller verdens tilstand med krig og truende miljøkatastrofer. Det er almindeligt at angsten stiger jo længere tid tankerne plager en, indtil de nogle gange når anfaldslignende højder, som vi ser det ved de fobiske lidelser.

De mest almindelige angstlidelser

Der er måske lige så mange måder at have angst på, som der er mennesker. Men når vi skal arbejde med en effektiv behandling af angsten, er det alligevel fornuftigt at inddele den i nogle kasser, som mange kan genkende sig i. Det er derfor man har udviklet diagnosesystemet. Her følger en kort beskrivelse af de mest almindelige angstlidelser:

Panikangst:

Er kendetegnet ved meget høj angst, der optræder pludseligt uden forudgående varsel. Mennesker der har oplevet denne form for angst, beskriver ofte at de – især i starten – troede de skulle dø, eller var ved at blive vanvittige.

Agorafobi:

Frygten for at færdes uden for hjemmet, ofte hvor der er mange mennesker og hvor det er svært at komme væk. Lider man af agorafobi, vil man være bange for at få et angstanfald ude, og frygte at man måske vil besvime eller på anden måde miste kontrollen over sig selv.

Socialfobi:

Når man lider af social angst, er ens primære frygt at blive negativt vurderet af andre mennesker, man ikke på forhånd er helt tryg ved. Man oplever tit at angsten starter før en social begivenhed, nogle gange uger før, hvorefter den stiger og topper lige omkring der hvor arrangementet starter. Den sociale begivenhed udholdes med høj angst, men efter denne fortsætter angsten i form af grublerier over det man har været igennem, og fejl man føler man begik.

Enkeltfobier:

Listen over mulige enkeltfobier er meget lang, men almindelige enkeltfobier er højdeskræk, klaustrofobi, blodfobi, nålefobi, mørkeræd, edderkoppefobi og slangefobi. Når man lider af disse typer af angst, vil man normalvis være angstfri, så længe man kan undgå kontakt med det fobiske objekt. Men hvis man kommer i kontakt med det man frygter, vil en meget høj panikagtig angst blive udløst. Derfor er der typisk omfattende undgåelse ved enkeltfobier.

Generaliseret angst:

Alle mennesker bekymrer sig, men når man lider af generaliseret angst, vil man kæmpe med en overvældende bekymringstendens der ofte fører til bekymring flere timer om dagen. Uro, nervøsitet og anspændthed, er almindelige kropslige symptomer.

Sygdomsangst:

Sygdomsangst minder om generaliseret angst, idet der ofte er en stærk tilbøjelighed til bekymring, men hvor generaliseret angst er kendetegnet ved mange forskellige bekymringer, kredser bekymringerne for den sygdomsangste om frygt for forskellige sygdomme.

Fælles for alle de nævnte lidelser er, at de på en gang er utroligt ubehagelige og svære at leve med, men også at de i meget høj grad kan behandles effektivt med kognitiv eller metakognitiv terapi.

Udbredte angstsymptomer

Listen over symptomer på angst er utrolig lang, men kan overordnet inddeles i 3 kategorier: Tanker, følelser og kropslige reaktioner.

På tankeplanet kan man opleve sig generet af bekymringer, kredse omkring katastrofescenarier, få pludselige indtrængende skræmmende tanker.

Følelsesmæssigt kan man opleve uro, ængstelse, nervøsitet, skam, akavethed, panik, frygt, og afledt kan man blive ked af det, vred eller irritabel.

Men det er især på det kropslige område man lægger mærke til at man har angst. Man kan opleve hjertebanken, vejtrækningsbesvær, svimmelhed, kvalme, afladningstrang, rødme, rysten, kuldefornemmelser, tunnelsyn, for bare at nævne nogle.

De kropslige symptomer er ofte grunden til at mennesker med angst trækker sig fra de situationer der udløser angsten, og dermed fastholdes i en ond cirkel, hvor det føles som om angsten har taget kontrollen.

Tag kontakt i dag og hør mere om behandling

Tag kontakt i dag, og hør mere om hvordan du kan få effektiv hjælp. Du kan også selv finde en tid der passer dig, ved at besøge bookingsiden.

Skriv lidt om hvad du har af spørgsmål eller ønsker. Hvis du ønsker telefonisk kontakt, så skriv endelig det og dit nr.