OCD behandling i København K

Hvad er OCD?

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder, på dansk blandet obsessiv kompulsiv tilstand, og er kendetegnet ved at man er plaget af tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Når man første gang hører om OCD, er det almindeligvis frygt for bakterier og den deraf følgende overdrevne håndvask, man hører om. Eller om ham der ikke kan gå ud af døren, fordi han hele tiden bliver i tvivl om han har husket at slukke komfuret, vandet, låst døren.

Selvom disse former for OCD er nogle af de mest almindelige, er OCD faktisk en utrolig varieret lidelse, da man kan blive bange for og få tvangstanker om, utroligt mange ting: Sin seksualitet, aggression, at begå fejl, være skyld i andres ulykke.

Der er ca. 100.000 danskere der lider af OCD. Så selvom man tit føler sig skamfuld og alene med sin lidelse, er det faktisk en meget udbredt og almindelige sygdom. Den findes i mange grader, fra milde forbigående symptomer, til altoverskyggende og invaliderende OCD. Men det er også en lidelse, vi ved meget om, hvordan man skal behandle, og derfor kan du forvente gode resultater ved psykoterapeutisk behandling, særligt hvis den er metakognitiv.

Tag kontakt i dag og hør nærmere om, hvordan du kan få hjælp til at slippe af med din OCD.

Metakognitiv behandling af OCD i København K

OCD behandles suverænt mest effektivt med metakognitiv terapi kombineret med eksponering. Dette vil derfor være den behandling, du vil kunne forvente i et forløb her. Dog vil behandlingen altid blive tilpasset dine behov.

I terapien vil du lære at forholde dig til dine tanker og følelser på en ny måde. Du vil lære at koble dig fra dine tvangstanker og tolerere forbigående negative følelser. På sigt vil du derfor opleve mindre angst og ubehag, kunne slippe dine tvangstanker. Dermed vil du opleve at du lettere vil kunne droppe dine tvangshandlinger. 

Vi vil også arbejde med at udfordre dine metakognitive overbevisninger og lave adfærdseksperimenter på dem. Det vil effektivt hjælpe dig med at håndtere din OCD på en helt ny måde, og gøre dig i stand til at rumme dine følelser.

Første samtale bruges på at skabe en fælles forståelse af din OCD, det der starter og vedligeholder den, og derefter blive enige om hvad målet for behandlingen skal være. Efter et par sessioner kan du forvente at opleve en bedring. Længden af behandlingen kan variere meget med OCD, men du kan regne med at opleve en bedring der fortsætter fremad fra gang til gang. Klienter i behandling hos Christopher, har i gennemsnit brug for 7 sessioner.

Metakognitiv psykolog i København

OCD kan være meget lidelsesfuldt og uden behandling er forløbet er ofte kronisk. Heldigvis er prognosen god, hvis man modtager en effektiv behandling. Christopher har i mere end 12 år hjulpet flere hundrede mennesker af med OCD. Hans lange erfaring fra både privat praksis og psykiatrien betyder, at du kan forvente kvalificeret hjælp, uanset hvilken slags OCD det er du kæmper med.

Tag kontakt i dag og bliv hurtig hjulpet af med OCD’en!

Hvordan opleves OCD?

Den bedste beskrivelse af hvad OCD er, får man fra mennesker med OCD:

Peter (ikke klientens rigtige navn) kom til klinikken dybt plaget af tvivl. Hver gang han var ude blandt andre, fik han tvangstanker om at komme til at gøre skade på dem.

Når han var i bil, fik han billeder af at have kørt nogen over, gik han over en bro, fik han billeder af at have skubbet nogen ud over broen, når han gik på fortorvet blev han i tvivl om, han havde skubbet nogen ud på vejen.

Han forsøgte ofte at slå tankerne væk med, at det var fjollet, men tvivlen nagede ham stadig. Han forsøgte at tale fornuft til sig selv, men hvis ikke der var noget om tanken, hvorfor kom den så? Der måtte jo være en grund, måske havde han faktisk kørt nogen over, der havde jo været et underligt bump. Jo mere han tænkte på problemet, desto mere i tvivl blev han, og jo mere i tvivl han blev, desto flere tanker fik han.

For det meste endte det med, at Peter blev nødt til at vende tilbage til det sted, han var i tvivl om. Nogle gange optog han videoer, for at kunne vende tilbage til dem, hvis han senere igen blev i tvivl.

Hvad er tvangstanker?

Tvangstanker er indtrængende og uønskede impulser, tanker eller billeder, der kommer til bevidstheden igen og igen. Tvangstanker kaldes også obsessioner og udgør således den ene del af betegnelsen i OCD. De er associeret med betydeligt ubehag og medfører oftest angst og bekymring samt forsøg på at kontrollere tankerne eller få dem til at gå væk. Det kan fx være ved at tjekke eller at forsøge at undgå, at de pågældende tanker dukker op ved at undgå situationer, der giver tvangstanker. Dette vil dog som oftest, paradoksalt nok, medvirke til, at obsessionerne bliver hyppigere, mere intense og varer ved længere.

Peters tvangstanker kom som billeder af ulykker, han uforvarende havde været skyld i. Han fik eksempelvis billeder af at have kørt nogen over, og at der lå nogen i vejsiden, da han kiggede i bakspejlet.

Hvad er tvangshandlinger?

Tvangshandlinger er gentagne handlinger som udføres for at fjerne tvangstankerne og de negative følelser, eller undgå at tvangstankerne bliver til virkelighed. Handlingerne vil for det meste føre til kortvarig ro, dog ikke altid, og tankerne vil altid vende tilbage igen.

For nogen er tvangshandlinger det, der er det primære problem. De er blevet så dygtige til at udføre forskellige handlinger og ritualer, at de stort set ikke kommer i kontakt med tvangstankerne. Dette ses ofte hos personer, hvor overdreven hygiejne eller renlighed er problemet.

En beslægtet men alligevel forskellige adfærd, er undgåelse. Det kan være man undgår at røre beskidte genstande, eller at være i situationer, hvor der er risiko for at få tvangstanker. Problemet med denne strategi er den samme som med tvangshandlingerne: Det giver ro, men forhindrer en i at leve det liv, man ønsker og fastholder en i angst for tvangstankerne.

For Peter var der to typer af tvangshandlinger: Ydre og indre, mentale, tvangshandlinger. Når han blev i tvivl om, han havde kommet til at gøre skade på nogen, tjekkede han ved at vende tilbage til det sted, hvor han var blevet i tvivl, og tog billeder – det er de ydre. Men han brugte også lang tid på at gennemgå oplevelser han havde tilbage i tiden, hvor han ikke kunne huske nøjagtigt hvad der var sket, og blev i tvivl, om han havde skadet nogen. Disse grublerier kunne vare i timevis, og førte ofte til meget stort ubehag og behov for at blive forsikret af sin kæreste og sin mor om at der ikke var hold i tvangstankerne.

Kontakt Christopher i dag for hurtig hjælp

Hvis du vil høre mere til hvad du kan forvente i et behandlingsforløb for OCD, eller du vil booke en tid, kan du tage kontakt her. Du kan forvente svar senest næstkommende hverdag. Du kan også selv finde en tid der passer dig, ved at besøge bookingsiden.

Skriv lidt om hvad du har af spørgsmål eller ønsker. Hvis du ønsker telefonisk kontakt, så skriv endelig det og dit nr.