Metakognitiv terapi i København K

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en nyere forskningsbaseret psykoterapi, som har vist imponerende resultater ved behandling af især affektive og nervøse lidelser, så som depression, angst og OCD. Metoden er udviklet af den britiske professor i psykologi Dr. Adrian Wells på baggrund af forskning i hvilke kognitionspsykologiske faktorer der er medvirkende til udvikling og vedligeholdelse af psykisk lidelse. Metakognitiv terapi er især effektivt til behandling af psykiske lidelser hvor overtænkning er en væsentlig vedligeholdende faktor. Det vil sige at metakognitiv terapi her betydelige effekt ved nogle af angstlidelserne, depression og OCD. Hvad angår stress, er en kombination af metakognitiv terapi og problemløsning på reelle arbejds- og fritidsrelaterede problemer vejen frem og ud.

Tag kontakt i dag, og hør nærmere om hvordan hvordan metakognitiv terapi i Københahn K kan hjælpe dig.

Du har en lidelse, men du fejler ikke noget

Udgangspunktet for denne metakognitive terapi i København K er, at det er normalt at få negative tanker og følelser, og at det mennesker med psykisk lidelse ikke lider af en fejl eller defekt i hjernen, men blot kommer til at håndtere deres tanker og følelser uhensigtsmæssigt.

Hjernen er fra naturens side selvregulerende. Det betyder, at under normale omstændigheder svinger vi ind og ud af mange forskellige følelsesmæssige tilstande, som opstår som reaktioner på tanker vi får, knyttet til situationer vi er i. Faktisk viser forskning at mennesker gennemgår hele følelsesregisteret hver eneste dag!

Derfor har det også været lidt af et mysterium, hvorfor vi nogle gange hænger fast i de samme negative følelser. Svaret viste sig at ligge ligefor: Jo længere tid vi bruger på at dvæle ved negative tanker og følelser, desto længere og oftere vil vi befinde os i den tilstand.

Vi kommer til at kosse

De fleste kender til at bekymrer sig om hvordan noget skal gå. For det meste sker der det, at man, efter lidt tid, slipper bekymringen igen, og giver sig til noget andet. Når vi udvikler psykisk lidelse, sker der derimod det, at vi starter en særlig reaktion op som kaldes det kognitive opmærksomhedssyndrom (KOS). Når vi kosser, kredser vores tanker om den samme ting, vi bekymrer os om noget, har vores opmærksomhed fæstnet på bekymring og ting relateret til bekymring og kan fortsætte sådan i timevis. Når dette reaktionsmønster bliver ens default reaktion på negative tanker, ender det med at blive en psykisk lidelse. Dermed bliver sindets naturlige evne til at selvregulere sat ud af spillet.

KOS opstår altså som en reaktion på en negativ tanker om noget, en tanke der f.eks. gjorde en ked af det, vred eller nervøs. KOS består af flere delelementer:

  • Overtænkning, typisk i form af bekymring (som handler om fremtidige farer) og grublerier (fortidige eller nutidige temaer der gør en trist, ked af det eller vred)
  • Overvågning af indre eller ydre trusler, eksempelvis kropslige fornemmelser, følelser, tanker, eller ydre farer eller problemer
  • Adfærdsstrategier til at undgå eller fjerne negative følelser, det kan være man undgår aktiviteter der giver angst eller uoverskuelighedsfølelser, eller tjekker at det man er bekymret for ikke er sket

Alle mennesker kosser lidt en gang imellem, men bliver det til ens vanemæssige reaktionsmønster, er der risiko for at udvikle psykisk lidelse.

Overbevisninger om tanker og følelser

KOS styres af metakognitive overbevisninger som afgør om man reagerer med KOS eller bare lader den negative tanker passere. Metakognitive overbevisninger er tanker
om egne tanker. Vi er normalt ikke selv bevidste om vores metaoverbevisninger, men bliver spurgt til dem, kan vi få adgang til dem.

Almindelige metakognitive overbevisninger handler om:

  • Tanker eller følelsers farlighed – f.eks. at man kan blive syg af at bekymre sig
  • KOS kontrollerbarhed – man oplever måske at man ikke kan styre sine bekymringer
  • Det gavnlige i bekymring eller grubleri – man tror at det hjælper til at undgå farer eller skaber indsigt i problemer

Så længe vi har uhensigtmæssige overbevisninger om vores tanker, er der risiko for at vi engagerer os i KOS, når vi får negative tanker. Derfor er det vigtigt at få afdækket hvilke overbevisninger der fastholder dig i overtænkning.

Metakognitiv behandling af psykisk lidelse i København K

Som beskrevet, er den metakognitive terapis udgangspunkt, at der ikke er noget grundlæggende galt med dig, når du lider af angst, OCD eller depression. Det som vedligeholder lidelsen er uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og uhensigtsmæssig adfærd som reaktion på triggertanker. Derfor er fokus for behandlingen at udfordre og fjerne de metakognitive overbevisninger og lære at stoppe din KOS, det vil sige din overtænkning, faremonitorering og adfærdsstrategier. Desuden vil du lære at afkoblet opmærksomhed, også kaldet detached mindfulness, er en meget mere effektiv måde at forholde sig til sine tanker på end KOS.

Metakognitiv psykolog i København K

Christopher har i mere end 11 år brugt metakognitiv terapi til at hjælpe flere tusinde mennesker af med psykisk lidelse. Hans lange erfaring fra både privat praksis og psykiatrien betyder, han kan tilpasse behandlingen til dine behov, hvad end de handler om hjælp til øget trivsel i en travl og hektisk hverdag, eller decideret professionel behandling af psykisk sygdom. 

Kontakt Christopher i dag

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at starte et forløb hos Christopher, kan du tage kontakt her. Du kan forvente svar senest næstkommende hverdag.

Skriv lidt om hvad du har af spørgsmål eller ønsker. Hvis du ønsker telefonisk kontakt, så skriv endelig det og dit nr.